Hollebloc model

Het HOLLEBLOC model is een bedrijfseconomische analyse en prognose model en beoogt een duidelijke samenhang in beeld te brengen tussen verleden, heden en toekomst. Het model brengt bestaande knelpunten in beeld en kan leiden tot nieuwe en onverwachte conclusies en strategische inzichten. Het helpt ondernemers om door de bomen het bos te zien en focus aan te brengen op gerichte verbeterstappen. Zo wordt de toekomst van de organisatie inzichtelijk gemaakt en beter onder controle gebracht.

 

Het model

 • Spoort waardestuwers op
 • Analyseert inhoudelijk
 • Is uitgebreider en omvat meer dan de gangbare analyse-modellen
 • Kent verschillende versies van modellen (verkort, uitgebreid)
 • Is gericht op nieuwe, soms onverwachte, verbindingen
 • Beoogt (bestaande) conclusies aan te scherpen of te nuanceren

 

Is te gebruiken

 • Als bedrijfseconomisch analysemodel (waar staan wij, waar willen wij naar toe?)
 • Als verbetermodel (bevestigen of aanscherpen van gangbare conclusies)
 • Als model voor het berekenen van een waarde-indicatie
 • Als permanent, bedrijfseconomisch controle-mechanisme
 • Om gemakkelijk inzicht in complexe materie te verkrijgen

 

Het HOLLEBLOC model is gericht op permanente waardecreatie.

CFS Corporate Finance & Strategy BV

E: info@cfands.com