Profiel

Kernactiviteiten

CFS richt zich op het ondersteunen van het management van een onderneming of organisatie, met name bij

  • het bepalen van een strategisch plan (visie)
  • het inhoud en uitvoering geven aan het beleid (uitvoering) voor zover betrekking hebbend op koop, verkoop en financiering van een onderneming of onderdelen daarvan. 

 

Onze relaties met opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn veelal middelgrote (familie-)ondernemingen en organisaties, die òf zelfstandig zijn òf deel uitmaken van een groter geheel. De relatie tussen opdrachtgever en CFS is doorgaans van langere duur en resulteert in praktische aanbevelingen en organisatorische aanpassingen. Bij onze werkzaamheden wordt nadruk gelegd op helderheid, haalbaarheid en houdbaarheid.

 

De Partners van CFS, hun ervaringsgebied en specialisatie:

  • drs Joost Dicker; dienstverlenende sectoren, groothandel en de grafische, ICT en telecom sector.
  • Robert van Mourik; industrie, energie, voedingsmiddelen, bouw & installatie, transport, logistiek en textiel.
  • mr Mar Flohil MBA; zakelijke dienstverlening, industrie, handel, business development.

Tezamen meer dan 100 jaar ervaring op het terrein van ondernemingsstrategie, fusie & overname en financieringen.


Onafhankelijkheid

CFS kent geen aandeelhouders buiten de kring van bovengenoemde partners. Daarmee kunnen wij volstrekt onafhankelijk opereren en ons volledig richten op het belang van de opdrachtgever. De partners zijn ook de uitvoerende functionarissen.

 

Onderwerpen passend binnen de kennis en ervaring van CFS

Ondernemingsstrategie, samenwerking, fusie & overname, MBO, MBI, desinvesteringen, bedrijfsfinancieringen, waardebepalingen en business development.

CFS Corporate Finance & Strategy BV

E: info@cfands.com